"MAZOWIECZKA" BUILDING
LOCATION> KRAKOW> POLAND
YEAR> 2012
ARCHITECTS> MICHAŁ SZYMANOWSKI> DIEGO LLORENTE DOMÍNGUEZ